Дрвени бои 1/12 кратки Есколорио - 13581

Дрвени бои 1/12 кратки Есколорио - 13581

Шифра: 13581
Пакувањето содржи 12 живописни боички, кои лесно се острат и не се токсични.
Цена: 45 ден